Sbírka ke Dni veteránů

Sbírka ke Dni veteránů
Krajská knihovna Karlovy Vary se i letos zapojila do tradiční sbírky Paměti národa ke Dni veteránů. V hlavní budově ve Dvorech a na pobočce Lidická se celkem vybralo 4252 Kč. Občané mohli přispět na  857 sbírkových místech. V ulicích pomáhalo symboly tohoto dne, vlčí máky,  prodávat přes 600 dobrovolníků.
 
Vybrané peníze využije Paměť národa  na další natáčení životních osudů válečných veteránů, účastníků protikomunistického odboje a také příslušníků novodobých vojenských misí. V současnosti je zdokumentováno přes 1300 příběhů lidí se statusem válečného veterána a další tisíce odbojářů a statečných lidí, kteří tento oficiální vojenský status dosud nemají. Díky celorepublikové sbírce, která letos vynesla 1 732 638,  přibydou příští rok další příběhy.