Krajská knihovna vyhlašuje čtenářskou soutěž

Krajská knihovna vyhlašuje čtenářskou soutěž
Krajská knihovna vyhlašuje čtenářskou soutěž pro děti základních škol "VYBAV SI SVOU KNIHOVNU"

Soutěž je určena všem dětem, které rády čtou. Pokud se chtějí zapojit do naší soutěže musí přečtenou knihu nahlásit své učitelce, která ji zapíše do přiloženého seznamu.  Třída, u které vypočítáme nejvyšší čtenářský průměr (nejvíc knih na jednoho čtenáře),získá knihy pro svou školní knihovnu.

Nejlepší čtenářská třída získá v Březnu měsíci čtená „kopec“ knih a sladkou odměnu.
Zájemci o účast v soutěži se mohou hlásit v oddělení pro děti v hlavní budově krajské knihovny.

Soutěž potrvá od pátku 1. listopadu 2019 a bude trvat do pátku 6. března 2020.