Čtenáři krajské knihovny mohou využívat digitální fondy

Čtenáři krajské knihovny mohou využívat digitální fondy

Dočasný online přístup k digitálním fondům Národní knihovny a Moravské zemské knihovny mohou nyní využívat také čtenáři Krajské knihovny Karlovy Vary. Národní knihovna získala ke zveřejnění souhlas kolektivních správců autorských práv, konkrétně spolku DILIA, OOA-S a také souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů. 

Zpřístupní tak více než 215.000 titulů monografií a periodik, což je téměř 64 milionů stran. „Podepsali jsme smlouvu s Národní knihovnou, která umožňuje našim čtenářům přístup do těchto databází prostřednictvím webových stránek obou institucí. Stačí když se přihlásí svými registračními údaji jako uživatelé Krajské knihovny Karlovy Vary,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler. Digitální fondy budou otevřeny tak dlouho, dokud zůstanou knihovny pro veřejnost uzavřené.

Z důvodu očekávané vysoké zátěže byly spuštěny dvě přístupové brány. V případě přetížení jedné, mohou čtenáři využít druhou. Kompletní digitální fondy MZK a NK ČR lze najít po přihlášení na adrese https://www.ndk.cz nebo na adrese https://dnnt.mzk.cz.