Jak se přihlásit do čtenářského konta?

Jak se přihlásit do čtenářského konta

Přihlášení do čtenářského konta je možno realiovat přímo z těchto webových stránek.

Klepněte na odkaz přihlášení do čtenářského konta - vpravo nahoře.

Vyplňte:

  • ID/čárový kód = celé číslo čárového kódu Vaší průkazky na čárovým kódem (13-zti místné číslo) – př. 322207000000
  • verifikace = datum narození ve formě RRMMDD

Zvolte tlačítko PŘIHLÁSIT SE

V horní části obrazovky zvolte ČTENÁŘ. Nyní máte možnost nahlédnout do svého čtenářského konta, kde najdete:

  • VÝPŮJČKY – aktuální seznam vypůjčených dokumentů s výpůjční lhůtou, informace o rezervovaných titulech s podrobnostmi požadavku, přehled platebních transakcí, možnost prodloužení výpůjční doby
  • SEZNAM HISTORIE VÝPŮJČEK – seznam dokumentů vrácených z konta
  • POŽADAVKY NA VÝPŮJČKY A FOTOKOPIE – informace o rezervovaných titulech s podrobnostmi požadavku (status zpracování požadavku, pořadí ve frontě, do kdy je pro Vás rezervace v knihovně připravena a další)
  • PLATEBNÍ TRANSAKCE – přehled všech platebních transakcích (dlužených i placených)
  • POŽADAVKY MVS – informace o titulech rezervovaných prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služby)
  • PROHŘEŠKY – případné prohřešky proti Knihovnímu řádu, …
  • ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE – čárový kód průkazu, platnost registrace atd.
  • HESLO – změna hesla do Vašeho konta (změnit můžete zde nebo u výpůjčního pultu)