Přístup na internet v knihovně

Přístup na internet v knihovně Ve všech odděleních knihovny je přístup k internetu z pevných stanic či pomocí WI-FI.
(ilustrační foto: PC stanice pro veřejnost v infocentru)

Přístup na internet v knihovně

Veřejný přístup na internet:

 • registrovaní čtenáři knihovny mají internet zdarma
 • neregistrovaní návštěvníci mohou využít veřejný internet na počítači k tomu určeném nebo kdekoli v prostorách knihovny, pokud provedou jednorázovou registraci (Knihovní řád, oddíl II, čl. 4, odst. 8; poplatek za jednorázovou registraci v ceníku)
 • majitelé notebooků se mohou v knihovně bezplatně napojit prostřednictvím Wi-Fi. Služba na oddělení poskytne bezplatně přístupový kód k připojení na bezdrátovou síť.

Kde je internet dostupný?

 • pro registrované čtenáře na všech odděleních knihovny (půjčovna, čítárna, dětské oddělení, A-klub, oddělení pro handicapované, informační středisko i pobočku Lidická v Drahovicích)
 • pro neregistrované návštěvníky v informačním středisku
 • pro majitele notebooků je možnost Wi-Fi připojení ve všech veřejných prostorách ve Dvorech i na pobočce Lidická

Pravidla pro přístup na internet:

 • internet může v knihovně používat každý návštěvník starší patnácti let;
  děti do patnácti let musí mít písemný souhlas rodičů
 • je možné si předem zamluvit práci na počítači (i telefonicky)
 • každý má právo pracovat na počítači 1 hodinu, děti do patnácti let půl hodny; tuto dobu je možné prodloužit, není-li přítomen další zájemce
 • uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům, než k využití služeb poskytovaných knihovnou
 • uživatel je povinen nahlásit zahájení i ukončení práce s počítačem; po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou
 • uživatelé internetu nesmí navštěvovat stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národností nebo náboženskou nenávist
 • uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo jiných sítí či k šíření počítačových virů
 • uživatel nesmí restartovat ani vypínat počítač
 • uživatel nesmí rušit klid v knihovně hlasitými výstupy z PC
 • další podrobnosti jsou uvedeny v Knihovním řádu

Pravidla bezpečného internetu pro děti:

Všechny děti, nejen ty, které navštěvují knihovny, by se měly řídit Pravidly bezpečného internetu pro děti.

 

 

 

 

Otevírací doba

 • Hlavní budova Dvory


čítárna časopisů           
půjčovna pro dospělé     

PO - PA     9.00 - 19.00
SO            9.00 - 15.00
NE             ZAVŘENO

 • oddělení pro děti

 
odd. pro děti             

PO - PA      11.00 - 19.00
SO               9.00 - 15.00
NE              ZAVŘENO

telefon: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
IČO 70966206
mapa

 • Pobočka Lidická

PO - ČT      12.00 - 18.00
PA              10.00 - 12.00
                  12.30 - 15.00
SO, NE       ZAVŘENO

telefon:  353 224 034
email: knihovna@knihovnakv.cz
mapa

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_823/c5cc70687654d1931a30df88539b4675.jpeg 195 20 left 160 241 1 http://www.knihovnakv.cz/sluzby/pro-skoly-p47.htm