Elektronická knihovna

Elektronická knihovna V A-klubu si mohou naši čtenáři půjčit na 1 měsíc čtečku elektronických knih.
 

Elektronická knihovna

Online databáze

JIB – z jednoho místa vyhledáváte v českých i zahraničních zdrojích (katalozích)

CASLIN = Souborný katalog ČR – soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven. Obsahuje cca 3 miliony záznamů českých i zahraničních knih, novin, časopisů i speciálních dokumentů.

SKAT = Souborný katalog knihoven se systémem LANius a CLAVIUS

GOOGLE Books - Prohledávejte nejnovější index světové literatury. Můžete si zdarma prohlédnout nebo přečíst miliony skvělých knih.

GOOGLE Scholar – vyhledává články publikované akademickými nakladateli, přetisky pocházející ze sbírek a univerzit a články zveřejněné na různých místech webu. Odkazuje na dokumenty zaznamenané ve významných databázových centrech, indexuje volně přístupné archivy s garantovaným obsahem.

ČNB = Česká národní bibliografie - obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky

BLUENOMICS - Komponovaná databáze z oficiálních zdrojů jako je Eurostat, Worldbank, OECD a dalších čerpá ze 150 milionů časových řad a nabízí globální pohledy v mezinárodním srovnání. Obsahuje statistické informace zahrnující data z oblasti demografie, životního prostředí, energetiky, vzdělání a či trhu práce zemí celého světa. Převážná část dat je volně dostupná.

LICENCOVANÉ PŘÍSTUPY

do plnotextových databází – z počítačových stanic v knihovně zdarma

ANOPRESS – plné texty článků z novin a časopisů; rozhlasové a televizní reportáže

EBSCO – databáze LISTA – dokumenty o knihovnictví a informační vědě

EBSCO – databáze GreenFILE – dokumenty o životním prostředí

ASPI – právní informace

MANUSCRIPTORIUM - záznamy i digitální kopie rukopisů a starých tisků

KRAMERIUS - V digitální knihovně Kramerius NK ČR najdete více než 8 milionů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií. Vedle dokumentů v češtině obsahuje Kramerius také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce.

ČSN online - plné texty norem, publikací o normalizaci a technické normalizační informace

Elektronické knihy

Nejrůznější elektronické knihy si můžete prohlédnout a přečíst v určeném počítači v půjčovně pro dospělé. Volně dostupné elektronické knihy.

Elektronická periodika

Nejrůznější elektronické noviny a časopisy si můžete prohlédnout a přečíst v určeném počítači v čítárně. Volně dostupná elektronická periodika.

 

Vyhledávací okénko TECH

hledej

Brána do světa technických informací

Oborová brána TECH – jeden prostor, ve kterém najdete české i zahraniční, placené i volně dostupné zdroje z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd.

Jednotné rozhraní TECHu umožňuje vyhledávat ve vybraných fulltextových i bibliografických databázích, v databázích norem a patentů a ve vybraných relevantních katalozích knihoven v ČR a v zahraničí.

Uživatelé knihoven, kteří jsou zároveň registrováni v NTK, mají možnost dostat se po přihlášení až k plným textům licencovaných zdrojů. 

Otevírací doba

  • Hlavní budova Dvory

PO - PA    9:00 - 19:00
SO           9:00 - 15:00
NE     zavřeno        

telefon: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
IČO 70966206
mapa

  • Pobočka Lidická

PO - ČT  12:00 - 18:00
PA          10:00 - 12:30   
              13:00 - 15:00           
SO, NE   zavřeno      

telefon:  353 224 034
email: knihovna@knihovnakv.cz
mapa

leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_454/9a8733893a2d9d6a8834801dce52708c.jpeg 195 20 left 160 400 1 /sluzby/pro-skoly-p47.htm rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/4f543f3d6ceac36ea09adbf9387bfeec.jpeg 195 20 right 160 328 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm