Sbírka ke Dni veteránů

Sbírka ke Dni veteránů Krajská knihovna Karlovy Vary se i letos zapojila do tradiční sbírky Paměti národa ke Dni veteránů. V hlavní budově ve Dvorech a na pobočce Lidická se celkem vybralo 4252 Kč. Občané mohli přispět na  857 sbírkových místech. V ulicích pomáhalo symboly tohoto dne, vlčí máky,  prodávat přes 600 dobrovolníků.
 
Vybrané peníze využije Paměť národa  na další natáčení životních osudů válečných veteránů, účastníků protikomunistického odboje a také příslušníků novodobých vojenských misí. V současnosti je zdokumentováno přes 1300 příběhů lidí se statusem válečného veterána a další tisíce odbojářů a statečných lidí, kteří tento oficiální vojenský status dosud nemají. Díky celorepublikové sbírce, která letos vynesla 1 732 638,  přibydou příští rok další příběhy.

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_823/c5cc70687654d1931a30df88539b4675.jpeg 195 20 left 160 241 1 http://www.knihovnakv.cz/sluzby/pro-skoly-p47.htm