Aktuality pro knihovny a zřizovatele

Lesy kolem nás 9. ročník

Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství Karlovy Vary
a Krajská knihovna Karlovy Vary

vyhlašují
9. ročník výtvarné soutěže

"LESY KOLEM NÁS"

aneb

Příroda Karlovarského kraje na poštovních známkách

Motto:

Poštovní známka, tak jak ji známe dnes, byla poprvé vytvořena ve Velké Británii. Tato služba, vlastně předplatné služby, pak zde bylo zavedeno od roku 1840.

Československé poštovní známky vycházely v letech 1918–1939 a 1945–1992, známky České republiky od roku 1993 dosud.

Na známkách se objevovali státníci a významné osobnosti. Celá řada poštovních známek byla inspirována fotografiemi známých fotografů, díly slavných umělců. Inspirací byly architektonické objekty, technické vynálezy a vědecké objevy. Významnou součástí motivů známek je také živá příroda – rostliny, živočichové i zajímavé přírodní útvary. Poštovní známky Československa i České republiky sklízí ve světě velký úspěch a získaly již mnoho mezinárodních ocenění.

Zadání:

Úkolem pro účastníky letošní výtvarné soutěže je vytvořit návrh poštovní známky, jejímž námětem je příroda Karlovarského kraje. Inspiraci pro své dílo by měli čerpat z vlastního pozorování přírody ať už v bezprostřední blízkosti místa, kde žijí, nebo při výletech do přírody našeho kraje.

Poslání soutěže:

Podpora výtvarné reflexe zážitků dětí, získaných návštěvou a pozorováním přírody a lesa, rozvoj jejich fantazie a kreativity a prohlubování zájmu o přírodu Karlovarského kraje.

Soutěž je určena pro děti z mateřských a základních škol včetně škol uměleckých.

Místo soutěže a činnosti:

Knihovny kraje - vyhlášení soutěže v místě, sběr prací, vyhodnocení prací, výstava (červenec – srpen), zaslání vybraných prací do krajské knihovny.

Krajská knihovna -  zpracování pravidel, oslovení knihoven kraje, shromáždění vybraných prací z knihoven, vyhodnocení nejlepších prací v kraji a zpracování jejich databáze, slavnostní vyhlášení vítězů, výstava (říjen).

Lesy ČR: spolupráce při přípravě soutěže, účast na vyhodnocení soutěže, oslovení a pozvání výherců na slavnostní vyhlášení, zajištění cen pro vítěze, slavnostní vyhlášení vítězů.

Podmínky soutěže:

Soutěží pouze jednotlivci. Výtvarné práce (kresby, malby, koláže apod.) - formát A5, A4 nebo A3, soutěžící předají do 22. 6. 2018 zapojeným knihovnám nebo je zašlou na jejich adresu.

Návrhy musí být opatřeny zoubkováním, charakteristickým pro poštovní známky.

Kategorie:
I. Kategorie:                                                  děti do 6 let (MŠ)
II. Kategorie:                                                 děti 6 - 8 let (1.- 2. ročník)
III. Kategorie:                                               děti 9 - 10 let (3.- 4. ročník)
IV. Kategorie:                                               děti 11 - 12 let (5.- 6. ročník)
V. kategorie:                                                 děti 13 - 15 let (7.- 9. ročník)

Zvláštní kategorie:
Umělecké školy:                                         děti 6 – 11 let
Umělecké školy:                                         děti 12 – 15 let

Nepřijímáme skupinové práce.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití rozhodují vyhlašovatelé soutěže.

Není nutné naplnit všechny věkové soutěžní kategorie.

V každé kategorii knihovny vyberou tři nejlepší práce možno poslat i méně vyhodnocených prací, jestliže neobsadíte první tři místa. Vybrané práce zašlete do Krajské knihovny Karlovy Vary. Dále můžete připojit některé další zdařilé práce, které sice nebudou ve finále hodnoceny, ale mohou být vystaveny – vždy je potřeba na výstavě doplnit vítězné práce ještě dalšími dílky.

Vyhodnocení soutěže:

V knihovnách zapojených do soutěže proběhne vyhodnocení nejlepších prací v každé kategorii a v měsících červenec a srpen výstava těchto prací.

Tři vybrané práce z každé soutěžní kategorie postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde při vernisáži výstavy 2. 10. 2018 (16.00, sál KK) budou vyhlášeny výsledky celé soutěže a vítězům budou předány odměny, které věnují Lesy ČR. Oceněné práce budou vystaveny v hale KK od 2. 10. do 26. 10. 2018 a zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.

Z vyhlášení výsledků soutěže bude pořizována fotodokumentace, která bude dále prezentována na webech pořadatelů, fb apod. a v tiskových zprávách.

Informace a kontakt:

Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary

Jitka Svobodová, e-mail: svobodova@knihovnakv.cz, http://www.knihovnakv.cz
Lesy ČR, Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Svatopluk Šedivý, e-mail: svatopluk.sedivy@lesycr.cz, http://www. lesycr.cz, https://www.facebook.com/lesycr.cz

Knihovnické informace

Evidence knihoven

Databáze knihoven byla vytvořena podle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Evidence je veřejně přístupným informačním systémem a tedy kýmkoliv a kdykoliv použitelná.

Informace k evidenci knihoven od 1. 1. 2008, která vysvětluje některé aspekty postavení neevidovaných knihoven.

Evidence a aresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury a související informace

 

 

Dokumenty ke stažení

Otevírací doba

  • Hlavní budova Dvory


čítárna časopisů           
půjčovna pro dospělé     

PO - PA     9.00 - 19.00
SO            9.00 - 15.00
NE             ZAVŘENO

  • oddělení pro děti

 
odd. pro děti             

PO - PA      11.00 - 19.00
SO               9.00 - 15.00
NE              ZAVŘENO

telefon: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
IČO 70966206
mapa

  • Pobočka Lidická

PO - ČT      12.00 - 18.00
PA              10.00 - 12.00
                  12.30 - 15.00
SO, NE       ZAVŘENO

telefon:  353 224 034
email: knihovna@knihovnakv.cz
mapa

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_823/c5cc70687654d1931a30df88539b4675.jpeg 195 20 left 160 241 1 http://www.knihovnakv.cz/sluzby/pro-skoly-p47.htm