Pro knihovny

Nejvýznamnější knihovnická akce tohoto roku v našem kraji

Vyhlášení krajského ocenění Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje a Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje

Termín: 5. 10. 2016 od 16:30 hodin

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary Dvory  - sál

 

 

Pro knihovny

Krajská knihovna Karlovy Vary poskytuje služby (metodické, výměnné soubory atd.) knihovnám v Karlovarském kraji v rámci výkonu regionálních funkcí v souladu s knihovním zákonem.

Výkon regionálních funkcí pro okres Cheb přenáší krajská knihovna na Městskou knihovnu v Chebu a pro okres Sokolov na Městskou knihovnu Sokolov. Na webu těchto knihoven najdete aktuální informace o službách poskytovaných knihovnám a o knihovnách příslušných regionů.

Oddělení regionálních služeb
Krajské knihovny Karlovy Vary
:

telefon 736 514 029
vedoucí oddělení Jitka Svobodová
svobodova@knihovnakv.cz

Oddělení služeb knihovnám:

Karlovy Vary - Eva Kaňovská
kanovska@knihovnakv.cz
telefon 736 514 071

Cheb - Ing Hana Pisáriková
metodika@knih-cheb.cz
telefon 354 422 368

Sokolov - Jana Gossová
gossova@mksokolov.cz
telefon 352 661 986, 352 622 505 - linka 29, 359 808 415 - linka 29

 

 

 

Knihovnické setkání

Krajská knihovna Karlovy Vary oslavila v 1. prosincovém týdnu 2015 desáté výročí své činnosti v nové budově ve Dvorech. Jednou z akcí k oslavám bylo tzv. Knihovnické setkání, jehož se kromě zaměstnanců knihovny a pozvaných hostů z partnerských organizací, zúčastnili také knihovníci z celého karlovarského regionu.

2. 12. 2015