Oddělení služeb knihovnám

Oddělení služeb knihovnám Oddělení služeb knihovnám - poradenské a servisní středisko pro knihovny v kraji.

Oddělení služeb knihovnám

telefon 736 514 029
vedoucí oddělení Jitka Svobodová
svobodova@knihovnakv.cz

 

Oddělení působí jako poradenské a servisní středisko pro knihovny Karlovarského kraje a služby, které jsou knihovnám dodávány, vykonává KK v rámci regionálních funkcí.

Poskytuje metodickou pomoc profesionálním knihovnám (33 v kraji) a nákup a výměnu knihovního fondu pro 42 neprofesionálních knihoven v okrese KV.

Přehled základních poskytovaných služeb:

  • nákup knihovního fondu a cirkulace výměnných souborů
  • odborná pomoc při revizi knihovního fondu
  • metodická i praktická pomoc při zpracovávání statistických výkazů
  • poskytování průběžných informací a rad při zavádění ICT, pomoc při zpracování projektů, plánů, koncepcí a rozborů, pomoc při nákupu a zpracování knihovního fondu pořízeného z prostředků obce a při jeho distribuci
  • pořádání seminářů a dalších vzdělávacích akcí a porad pro pracovníky knihoven kraje
  • poskytování dalších nevymezených služeb, které lze považovat za plnění regionálních funkcí podle rozhodnutí krajské knihovny

 

 

Otevírací doba

  • Hlavní budova Dvory


čítárna časopisů           
půjčovna pro dospělé     

PO - PA     9.00 - 19.00
SO            9.00 - 15.00
NE             ZAVŘENO

  • oddělení pro děti

 
odd. pro děti             

PO - PA      11.00 - 19.00
SO               9.00 - 15.00
NE              ZAVŘENO

telefon: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
IČO 70966206
mapa

  • Pobočka Lidická

PO - ČT      12.00 - 18.00
PA              10.00 - 12.00
                  12.30 - 15.00
SO, NE       ZAVŘENO

telefon:  353 224 034
email: knihovna@knihovnakv.cz
mapa

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_823/c5cc70687654d1931a30df88539b4675.jpeg 195 20 left 160 241 1 http://www.knihovnakv.cz/sluzby/pro-skoly-p47.htm