Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary

Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary Název projektu:
 „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění
a využívání knihovních fondů
Krajské knihovny Karlovy Vary“ 

Registrační číslo projektu:  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1
 

Projekt

Název projektu:

 „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1

Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Prioritní osa 06.3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Investiční priorita 6.3.33: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj

 

 

Cílová skupina projektu:                                                                                  

 • obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
 • podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, orgány státní správy a samosprávy a jim podřízené či jimi zřízené organizace
 • vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví

Krajská knihovna Karlovy Vary dlouhodobě uchovává a zpřístupňuje významnou část kulturního dědictví v psané, tištěné i digitální podobě. Projekt si klade za cíl zefektivnit správu, půjčování, uložení dokumentů, zpřístupnit a využívat knihovních fondů a zajistit ochranu stávajícího fondu knihovny. V rámci projektu bude vybudován nový objekt depozitáře, bude pořízeno jeho vybavení, včetně IT techniky a bude zefektivněn systém ukládání a uchovávání knihovních fondů. Projekt též počítá s vybudováním badatelny a dílny pro rekonstrukci knih a prostoru pro digitalizaci knihovního fondu (především historický fond a balneologický fond) s cílem zajistit dlouhodobé uchování těchto vzácných dokumentů.

Projekt je ve fázi „realizace“.

Zahájení stavby: 12/2019

Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 12/2021

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      116 604 673,00

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

 • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj                99 113 972,05 Kč
 •   5% státní rozpočet ČR                                        5 830 233,65 Kč
 • 10% podíl Karlovarského kraje                             11 660 467,30 Kč

Indikátory projektu:

 • počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů – 1 fond
 • podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů – 100%

            

Webové stránky – Krajská knihovna Karlovy Vary: http://www.knihovnakv.cz/

 

 

 

 

Otevírací doba

 • Hlavní budova Dvory


čítárna časopisů           
půjčovna pro dospělé     

PO - PA     9.00 - 19.00
SO            9.00 - 15.00
NE             ZAVŘENO

 • oddělení pro děti

 
odd. pro děti             

PO - PA      11.00 - 19.00
SO               9.00 - 15.00
NE              ZAVŘENO

telefon: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
IČO 70966206
mapa

 • Pobočka Lidická

PO - ČT      12.00 - 18.00
PA              10.00 - 12.00
                  12.30 - 15.00
SO, NE       ZAVŘENO

telefon:  353 224 034
email: knihovna@knihovnakv.cz
mapa

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_823/c5cc70687654d1931a30df88539b4675.jpeg 195 20 left 160 241 1 http://www.knihovnakv.cz/sluzby/pro-skoly-p47.htm