Lesy kolem nás aneb Kdo se stará o les

Lesy kolem nás aneb Kdo se stará o les Výtvarná soutěž pro děti z mateřských škol a žáky základních a základních uměleckých škol Karlovarského kraje
Les není jen místem pro odpočinek. Les byl odedávna také zdrojem dřeva i obživy našich předků. Stál za vznikem mnohých řemesel a pracovních profesí. Některé z nich zmizely v proudu času a děti je dnes znají jen z knih a pohádek. Spolu s technickým pokrokem však vznikaly další a se spoustou z nich se můžeme setkat dodnes.  
 

Propozice soutěže

Poslání soutěže:

Soutěž rozvíjí pozorovací schopnosti, tvůrčí fantazii a umocňuje vliv lesa a přírody na rozvoj uměleckého i ekologického cítění a vnímání dětí, které výtvarně ztvárňují své poznatky a dojmy získané návštěvou lesa i četbou knih.

Cílem letošního kola je připomenutí sociální funkce lesa. Les je již od dob dávno minulých zdrojem obživy mnohých obyvatel nejen Karlovarského kraje. Péče o les i zpracování jeho finálního produktu – dřeva – dala vzniknout mnoha povoláním a řemeslům.

Úkolem pro mladé výtvarníky je volné ztvárnění některé z historických nebo současných profesí a činností, které se vztahují k lesu. Čerpat mohou z vlastních znalostí a inspirací jim také mohou být postavy, které znají z knih, pohádek nebo filmů.

Tematicky je soutěž rozdělena do následujících základních okruhů, které představují lidskou činnost během životního cyklu lesa:

Od semínka k sazenici – zrození nového lesa začíná semínkem stromu, ze kterého vzniká semenáček. V lesních školkách pak čeká, až doroste do velikosti sazenice a bude připravený na cestu do lesa.

Jak vzniká nový les – po těžbě dřeva vzniká paseka. Lesníci ji nejdříve musí připravit pro výsadbu – po vyklizení dřeva uklidit klest a na místo pokácených stromů pak vysadí novou generaci lesa - sazenice vypěstované v lesní školce.

Péče o stromky – na pasece sazenicím hrozí mnohá nebezpečí. Mohou je poškozovat některé druhy hmyzu, okusovat je lesní zvěř nebo udusit vysoká tráva. Před nimi je musí lesníci chránit do doby, než stromky povyrostou a dokážou nebezpečím odolávat samy. Protože se stromky neustále vyvíjejí a rostou, potřebují prostor. Lesníci proto při prořezávce a později při probírce pravidelně vybírají a odstraňují slabé a nemocné jedince, aby silné stromky měly dostatek světla a prostoru pro svůj další růst.

Těžba a zpracování dřeva – po přibližně sto letech růstu stromy dospějí a jejich kmeny člověku poskytují kvalitní a cennou surovinu – dřevo. Přišel čas uvolnit místo stromům novým. Lesník označí stromy určené k pokácení. Nastává práce pro dřevorubce, koně a stroje. Označené stromy jsou pokáceny, kmeny odvětveny a rozřezány. Poté jsou odtaženy na skládku u lesní cesty, odkud pokračují po silnici nebo železnici do dřevozpracujících závodů. Zde se dřevo promění na výrobky určené k dalšímu rozmanitému využití - trámy, prkna nebo třeba papír.

Staráme se o obyvatele lesa – les není jen domovem rostlin a stromů. Je také domovem mnohých živočichů. Lesníci a myslivci se o některé z nich musí postarat v době, kdy to obyvatelé lesa potřebují. Proto v lese staví seníky a krmelce, které pomáhají lesní zvěři přečkat období zimního strádání. Pro ptáky zase v lesích vyvěšují a udržují stovky ptačích budek a pro obojživelníky zakládají různé tůňky a jezírka. 

Soutěž je určena pro děti z mateřských a základních škol včetně škol uměleckých.

 

Pravidla a propozice soutěže

Podmínky soutěže:

Soutěží pouze jednotlivci. Výtvarné práce (kresby, malby, koláže apod.) - práce formát A5, A4 nebo A3; (s ohledem na kapacitní možnosti výstavních prostor bohužel nemůžeme do soutěže přijímat trojrozměrné prostorové práce), soutěžící předají do 19. 6. 2015 v zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich adresu.

Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně následujícími údaji (kontroluje a případně doplní zástupce zapojené knihovny): viz tabulka jako příloha

Název zapojené knihovny, jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie – doplní knihovna, název a adresa školy, adresa autora výtvarné práce; e-mailová adresa autora.

Soutěžní kategorie:
 

   I. Kategorie:

   děti do 6 let (MŠ)

  II. Kategorie:

   děti 6 - 8 let (1.- 2. ročník)

  III. Kategorie:

   děti 9 - 10 let (3.- 4. ročník)

  IV. Kategorie:

   děti 11 - 12 let (5.- 6. ročník)

  V. kategorie:

   děti 13 - 15 let (7.- 9. ročník)

  Zvláštní kategorie

 

  Umělecké školy:

   děti 6 – 11 let

  Umělecké školy:

   děti 12 – 15 let

Nepřijímáme skupinové práce.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití rozhodují vyhlašovatelé soutěže.
 

Knihovny zapojené do soutěže

V letošním roce se připojilo 17 knihoven Karlovarskéh okraje:

Krajská knihovna Karlovy Vary včetně pobočky Lidická, Královské Poříčí, Loket, Lomnice, Františkovy Lázně, Cheb, Nejdek, Kyselka, Vojkovice, Chyše, Chodov, Kolová, Andělská Hora, Březová u So, Hazlov, Horní Blatná, Potůčky

Soutěžící předají výtvarné práce do 19. 6. 2015 v zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich adresu.

 

Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže:

V knihovnách zapojených do soutěže proběhne vyhodnocení nejlepších prací v každé kategorii a v měsících červenec a srpen výstava těchto prací.

Tři vybrané práce z každé soutěžní kategorie postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde při vernisáži výstavy 5. 10. 2015  budou vyhlášeny výsledky celé soutěže a vítězům budou předány odměny, které věnují Lesy ČR.

Oceněné práce budou vystaveny v hale KK od 5. 10. do 29. 10. 2015 a zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.

 

 

Diskuse

Stránku zatím nikdo nekomentoval.
Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Otevírací doba

  • Hlavní budova Dvory

PO - PA      9.00 - 19.00
SO             9.00 - 15.00
NE             ZAVŘENO

  • oddělení pro děti

PO - PA     11.00 - 19.00
SO              9.00 - 15.00

telefon: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
IČO 70966206
mapa

  • Pobočka Lidická

PO - ČT      12.00 - 18.00
PA              10.00 - 12.30
                  13.00 - 15.00 
SO+NE       ZAVŘENO

telefon:  353 224 034
email: knihovna@knihovnakv.cz
mapa

leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_454/9a8733893a2d9d6a8834801dce52708c.jpeg 195 20 left 160 400 1 /sluzby/pro-skoly-p47.htm rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm