Virtuální univerzita třetího věku

KURZ JE ZCELA OBSAZEN. Další přihlášky nepřijímáme.
Krajská knihovna Karlovy Vary zahajuje Virtuální univerzitu 3. věku

 
Jedná se o moderní způsob výuky, kdy senioři společně sledují přednášku odborníka on-line v Konzultačním středisku, kterým se od října stane Krajská knihovna v Karlových Varech. Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze.
 

Virtuální univerzita třetího věku

U3V
Pro: Senioři a handicapovaní
Vstupné: 350,- Kč
Lektor (PEF) ČZU Praha
Místo: Hlavní budova - sál
Datum: 19.03.2019 10:00 - 11:00
/kurzy/virtualni-univerzita-tretiho-veku-a1145.htm

Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Kdo může studovat:

* osoby se statutem důchodce
* invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

* vyplněná a Konzultačním střediskem potvrzená přihláška
* zaplacený studijní poplatek

Průběh přednášky:

* Časová náročnost 1,5 hodiny 1 x za 14 dní
* Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno
* Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu.)
* Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě (sylabus, přepsaná přednáška). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinné:

 • účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny
  • (omluva možná 2 x, nutné samostatné doplnění přednášky)
 • minimálně jednou úspěšně samostatně vypracovaný test:
  • z každé přednášky (5 bodů z 10), počet opakování neomezený
  • celkový závěrečný test (10 bodů z 24), pět možností opakování

Nepovinné:

 • vypracování eseje na dané studované téma
 • účast na Závěrečném semináři / promoci

Ukončení semestru

Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

Promoce

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

Přihlašování do kurzů:

 • osobně v infocentru knihovny ve Dvorech - zájemce vyplní přihlášku, zaplatí kurzovné a obdrží doklad o platbě 
 • on – line přes webové stránky knihovny – zájemce si rezervuje místo v kurzu a do dvou dnů zaplatí v infocentru knihovny kurzovné, jinak rezervace propadá
 • telefonicky na číslo 354 222 820 – pro provedení rezervace je potřebné uvést jméno, příjmení a kontaktní údaje zájemce; pokud zájemce nevyplní přihlášku a nezaplatí kurzovné do 2 dnů v infocentru knihovny, rezervace propadá
 • e-mailem na adresu  infocentrum@knihovnakv.cz - pro provedení rezervace je potřebné uvést název a termín kurzu, jméno, příjmení a kontaktní údaje zájemce; pokud zájemce nevyplní přihlášku a nezaplatí kurzovné do 2 dnů v infocentru knihovny, rezervace propadá

Pokud budou ve výjimečných případech stanovené jiné podmínky pro přihlašování do kurzů, bude způsob přihlášení vždy uveden u daného kurzu.

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.

 


Je nám líto, přihlášování na kurz bylo uzavřeno.


rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_823/c5cc70687654d1931a30df88539b4675.jpeg 195 20 left 160 241 1 http://www.knihovnakv.cz/sluzby/pro-skoly-p47.htm