UVČ Kurz finanční gramotnosti II.

Krajská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s o. s. Biblio Karlovy Vary a Západočeskou univerzitou v Plzni - fakultou ekonomickou.
Na projekt Kurzů finanční gramotnosti získalo o. s. Biblio finanční podporu z Karlovarského kraje.

Při přihlášení přes webový formulář je potřeba následně navštívit krajskou knihovny - Informanční středisko v centrální hale - a zaplatit registrační poplatek.

UVČ Kurz finanční gramotnosti II.

Pro: Všichni
Vstupné: 100,- Kč
za celý kurz
Lektor Zpč. univerzita
Místo: Hlavní budova - sál
Datum: 15.09.2014 16:00 - 19:00
Kapacita: celkem míst 50
/kurzy/uvc-kurz-financni-gramotnosti-ii-a105.htm

Garantem kurzu je RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Rozsah kurzu:

24 vyučovacích hodin – prezenční výuka s využitím interaktivních metod

Cíl kurzu:

Seznámit posluchače s problematikou finanční gramotnosti. Kurz bude zaměřen především na finanční gramotnost rozpočtovou (osobní), cenové (tvorba ceny) a peněžní. Klíčové je na reálných příkladech procvičit s účastníky kurzů jednotlivé aspekty finanční gramotnosti rozpočtové a peněžní, úrokování, vždy na konkrétních typizovaných příkladech.

Obsah kurzu:

15. 9. Pojišťovnictví – základní pojmy, členění
22. 9. Pojištění osob – životní pojištění a další typy
29. 9. Pojištění majetku a cestovní pojištění
06. 10. Smlouvy – druhy smluv, orientace ve smlouvách
14. 10. Základní práva spotřebitelů, reklamace
20. 10. Nekalé obchodní praktiky, způsoby předcházení
03. 11. Dluhy a oddlužení
10. 11. Exekuce, osobní bankrot

Zájemci se mohou přihlásit v Informačním středisku Krajské knihovny Karlovy Vary.
Informace na telefonu 353 502 820 nebo na www.knihovnakv.cz.


Je nám líto, přihlášování na kurz bylo uzavřeno.


leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_454/9a8733893a2d9d6a8834801dce52708c.jpeg 195 20 left 160 400 1 /sluzby/pro-skoly-p47.htm rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/4f543f3d6ceac36ea09adbf9387bfeec.jpeg 195 20 right 160 328 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm