Knihovna věc veřejná

Knihovna věc veřejná Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.

Program odborné diskuse v Karlovarském kraji

PROGRAM:

Termín: 19. září 2018 od 14.00 do 16.00 hodin

Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary, společenský sál

Účast na panelové diskusi přislíbili:

Mgr. Daniela Seifertová - náměstkyně hejtmanky a radní pro kulturu Karlovarského kraje
Mgr. Jiří Klsák - náměstek primátora města Karlovy Vary
PaedDr. Vratislav Emler - ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary
Mgr. Daniela Drobečková - ředitelka Městské knihovny Sokolov
Mgr. Marie Mudrová - předsedkyně regionální sekce SKIP Karlovarského kraje, knihovnice a zastupitelka města Chebu (předsedkyně Komise kultury)
Martin Maleček - starosta města Hroznětín
JUDr. Radan Večerka - předseda Spolku pro obnovu venkova Karlovarského kraje

Úvodní prezentaci přednese PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

Diskuzi bude moderovat: Radim Jehlík - moderátor a vedoucí redakce Českého rozhlasu Karlovy Vary

Základní informace

Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkovaSvazu měst na obcí ČR a s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Na čtrnácti kulatých stolech se v krajích setkají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky budou hledat účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven, na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.

KNIHOVNA VĚC VEŘEJNÁ - celostátní knihovnická akce - WEB

 

Knihovny v Karlovarském kraji

Knihovny jsou jedním z nejčastějších nekomerčních
míst v komunitě, kde se můžeme setkávat
a trávit volný čas

V Karlovarském kraji je 118 veřejných knihoven, z toho 34 knihoven profesionálních
a 84 knihoven obsluhovaných neprofesionálním knihovníkem,
3 specializované knihovny vč. Lékařské knihovny Karlovarské krajské nemocnice,
3 zámecké a klášterní knihovny, školní knihovny a knihovny při nejrůznějších organizacích a firmách, jako například Knihovna křesťanské akademie v Karlových Varech.

 

Knihovny v regionu - náhodný výběr

Úspěchy knihoven našeho regionu

Knihovny a knihovníci Karlovarského kraje jsou za svou výjimečnou práci pravidelně oceňováni jak na celostátní úrovni, tak v rámci kraje.

Knihovna roku - celostátní ocenění

2014 diplom za Služby na vysoké úrovni Obecní knihovna Lomnice

2014 Městská knihovna Ostrov Zvláštní ocenění za komunitní aktivity

2015 Městská knihovna Hroznětín – Knihovna roku

2016 Ocenění za cílevědomou podporu čtenářské gramotnosti a profesionální koncepční práci s uměleckou literaturou pro děti Obecní knihovna Královské Poříčí

2017 Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ Obecní knihovna Velká Hleďsebe

  

Knihovna roku 2015 Hroznětín          Vedoucí knihovny Královské Poříčí
                                                                    uprostřed

Nejlepší dobrovolný knihovník a Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje.

Profesní anketa pořádaná jednou za 2 roky pod záštitou hejtmana respektive hejtmanky Karlovarského kraje.

2012 – Nejlepšími dobrovolnými knihovníky za rok 2012 v Karlovarském kraji byli:

 • Petr Kreuz; Obecní knihovna Velká Hleďsebe
 • Jana Tintěrová; Obecní knihovna Mezirolí
 • Irena Pomahačová; Obecní knihovna Citice

2014 – Nejlepšími dobrovolnými knihovníky za rok 2014 v Karlovarském kraji byli:

 • p. Jana Balvínová, Obecní knihovna Libá
 • Mgr. Miloslava Žemličková, Městská knihovna Bečov nad Teplou
 • p. Radka Popovičová, Obecní knihovna Dasnice

Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2014
Městská knihovna Ostrov pod vedením Ireny Leitnerové.

2016 – Nejlepšími dobrovolnými knihovníky za rok 2016 v Karlovarském kraji byli:

 • Jaroslava Hronová – Základní knihovna v Otročíně
 • Lýdie Kraková – Místí knihovna Vintířov
 • Monika Křížová - Obecní knihovna Dolní Žandov

Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2016“
Obecní knihovna Královské Poříčí pod vedením paní Andrey Šneberkové.

Při tomto slavnostním knihovnickém setkání byla rovněž udělena mimořádná cena a to „Za celoživotní významný přínos k rozvoji knihovnictví v Karlovarském kraji“ paní Ladislavě Nemčičové, vedoucí Městské knihovny v Nové Roli.

  

        Oceněné knihovnice 2016                 Mimořádná cena 2016

Otevírací doba

 • Hlavní budova Dvory

PO - PA    9:00 - 19:00
SO     zavřeno
NE     zavřeno        

kavárna do 3. 8. 2018 ZAVŘENO

telefon: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
IČO 70966206
mapa

 • Pobočka Lidická

6. - 12. 8. uzavřeno z důvodu
výpadku el. energie

PO + ČT  10:00 - 11:30
                 12:00 - 18:00              
UT, ST, PA zavreno
SO, NE   zavřeno      

telefon:  353 224 034
email: knihovna@knihovnakv.cz
mapa

leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_454/9a8733893a2d9d6a8834801dce52708c.jpeg 195 20 left 160 400 1 /sluzby/pro-skoly-p47.htm rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/4f543f3d6ceac36ea09adbf9387bfeec.jpeg 195 20 right 160 328 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm