Bezpečnost v online prostředí

Bezpečnost v online prostředí Krajská knihovna Karlovy Vary spolupracuje na projektu Bezpečně v online prostředí.
Spoluráce se z.s. Biblio Karlovy Vary.
 

Brožura pro dospělé

Brožura pro děti

Brožura pro dospělé ke stažení

Brožura pro děti ke stažení

Výukový leták pro děti od 6 do 12 let

Internetem Bezpečně

Krajská knihovna Karlovy Vary se zapojila do projektu Internetem Bezpečně

Krajská knihovna Karlovy Vary pokračuje i v letošním roce ve spolupráci se  z. s. Biblio Karlovy Vary na podpoře osvěty, týkající se rizik spojeným s používáním moderních informačních technologií. I letos se do projektu zapojila také Policie ČR a podpořen byl Nadačním programem vzdělání ČSOB.

Loňský projekt Bezpečně v on-line prostředí byl zaměřen na ohrožené skupiny věku starších dětí a dospělých.

Letošní osvětový projekt „Bezpečně v online prostředí pro děti a mládež, vč. dětí žijících v dětských domovech a v SOS vesničce v Karlovarském kraji“ se zaměřil, jak už jeho název napovídá, na děti a mládež našeho regionu.

V rámci tohoto projektu proběhne v průběhu roku 2017 patnáct přednášek specialisty Policie ČR na kyberkriminalitu Romana Kohouta. Přednášky pro děti budou realizovány v knihovnách regionu a také přímo ve školách. Proškoleno bude přes 700 dětí.

Jako doplňující výukový materiál k výše zmíněným přednáškám byla v rámci projektu vydána také informační brožura Internetem Bezpečně pro děti od 6 do 12 let a leták Bezpečné heslo.

„Oba výukové a informační materiály jsou zpracovány velmi zajímavě, jasně čitelným způsobem, srozumitelným pro cílovou skupinu dětí od 6 do 12 let. Jistě na první pohled zaujme právě děti ale i jejich rodiče,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler. Autorem textů k oběma materiálům je Roman Kohout, graficky jej zpracovala a ilustracemi doplnila Sandra Kubíčková.

Čtenáři se díky těmto publikacím dozví, jak například zabezpečit svůj počítač než se připojí  na internet, jak si zvolit bezpečné heslo k jednotlivým účtům a internetovým službám, co je to kyberšikana, happy slapping, sexting, kybergrooming, kybestolking, hoax, jak se jim bránit a ještě mnohem více.

Oba zmíněné materiály budou v rámci projektu zdarma distribuovány do základních škol, knihoven, dětských domovů, SOS vesniček. Zájemci si je také mohou zdarma stáhnout na webu Krajské knihovny Karlovy Vary.

 

Krajská knihovna uzavřela v roce 2017 partnerskou smlouvu se spolkem you connected, který navazuje na vzdělávací aktivity spolku Biblio K. Vary a jehož hlavním cílem bude realizace osvětových akcí zaměřených na bezpečný pohyb v online prostředí. Od září roku 2017 byly spuštěny webové stránky www.interntembezpecne.cz, které popisují jednotlivá rizika a hrozby v kyberprostoru a radí co dělat v případě ohrožení a kam se obrátit.

 

Otevírací doba

  • Hlavní budova Dvory


čítárna časopisů           
půjčovna pro dospělé     

PO - PA     9.00 - 19.00
SO            9.00 - 15.00
NE             ZAVŘENO

  • oddělení pro děti

 
odd. pro děti             

PO - PA      11.00 - 19.00
SO               9.00 - 15.00
NE              ZAVŘENO

telefon: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
IČO 70966206
mapa

  • Pobočka Lidická

PO - ČT      12.00 - 18.00
PA              10.00 - 12.00
                  12.30 - 15.00
SO, NE       ZAVŘENO

telefon:  353 224 034
email: knihovna@knihovnakv.cz
mapa

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_823/c5cc70687654d1931a30df88539b4675.jpeg 195 20 left 160 241 1 http://www.knihovnakv.cz/sluzby/pro-skoly-p47.htm