První republika - vernisáž

Výstava pořádaná ve spolupráci Státním okresním archivem Karlovy Vary, Státním okresním archivem Cheb, Muzeem Karlovy Vary a Hradem Loket o.p.s.
Na výstavě se dále podílejí Mgr. Vladimír Bružeňák, PhDr. Vladimír Vlasák, Eva Vlasáková, Jindřich Nový, PhDr. Stanislav Burachovič a Ing. Josef Macke. 

První republika - vernisáž

Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - sál
Datum: 29.10.2018 17:00 - 19:00

Vernisáž je spojena s přednáškou Mgr. Milana Augustina, ředitele Státního okresního archivu Karlovy Vary.

Vznik Československé republiky a Karlovy Vary
Milan Augustin

Ačkoli byl vznik Československé republiky na konci října 1918 radostně přivítán českým obyvatelstvem, v pohraničních oblastech, které byly osídleny převážně obyvatelstvem německé národnosti, byla situace značně odlišná. Většina Němců žijících v pohraničních oblastech Čech, Moravy a Slezska nesouhlasila s tím, aby se stali občany nového státu a na základě tzv. práva národa na sebeurčení žádali připojení československého pohraničí k nově vzniklému Rakousku. Československo nemohlo takovéto odtržení připustit a během podzimu 1918 podniklo nejrůznější opatření, jež vyvrcholila vojenským obsazením pohraničích oblastí. Přednáška se zaměří na události, v tomto období probíhaly přímo v Karlových Varech.

Celá výstava přiblíží jedno z nejvýznamnějších období naší historie prostřednictvím dobových dokumentů, artefaktů a informací vztahujících se zejména k našemu regionu.

Výstava potrvá v centrální hale knihovny do 7. 12. 2018.

 

leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_454/9a8733893a2d9d6a8834801dce52708c.jpeg 195 20 left 160 400 1 /sluzby/pro-skoly-p47.htm rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm