První republika - seminář

Krajská knihovna Karlovy Vary vás zve na doprovodnou akci výstavy
PRVNÍ REPUBLIKA
 

První republika - seminář

Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - sál
Datum: 28.11.2018 16:00 - 19:00

PROGRAM:

Mgr. Augustin – Dolarová půjčka – pokus o poválečnou konsolidaci Karlových Varů

PhDr. Vladimír Vlasák  –  České menšinové školství v období první
                                        Československé republiky

Jindřich Nový – Doprava v Karlových Varech 1918

PhDr. Vladimír Bružeňák - Tragické vyvrcholení česko-německých vztahů v září 1938

Anotace jednotlivých přednášek:

Mgr. Augustin – Dolarová půjčka – pokus o poválečnou konsolidaci Karlových Varů

První světová válka znamenala pro Karlovy Vary katastrofu. Ačkoli nebyly bojovými akcemi nijak poškozeny, lázeňská infrastruktura se nacházela v troskách. Proto hledali představitelé města v prvních mírových letech nové a rychlé finanční zdroje, které by dokázaly co nejdříve obnovit předválečnou prosperitu. Jeden z pozoruhodných pokusů, jenž měl zajistit poválečnou obnovu, představovala vysoká dolarová půjčka ve formě dluhopisů u newyorských bank z roku 1924, jež ovšem oproti očekávání způsobila pravý opak – další dluhy a svízelnou finanční situaci do dalších let. Nepříjemné závazky, jež městu z půjčky vyvstaly, je pak provázely až do 80. let 20. století a kuriozním způsobem na sebe upozornily dokonce ještě v roce 2011.

PhDr. Vladimír Vlasák  –  České menšinové školství v období první Československé republiky

Doba první Československé republiky byla obdobím mimořádného rozvoje českého menšinového školství. Jeho příkladem je také jeho vývoj na Sokolovsku, doložený dokumentací zachovanou v archivních fondech Státního okresního archivu Sokolov.

Do roku 1918 vznikla mezi německým osídlením Sokolovska jen početně malá česká národnostní menšina soustředěná převážně do obcí s uhelnou těžbou, pro kterou se nepodařilo zřídit českou školu. Za Československé republiky se však v tomto regionu české obyvatelstvo početně rychle rozrůstalo. Tento přirozený zdroj pro vznik zdejších českých škol silně podpořila i nová školská legislativa. Za příznivé národnostní politiky státu se proto za krátké období existence ČSR podařilo na Sokolovsku zřídit mezi lety 1919 až 1937 celkem 21 českých obecných škol a dvě obecné a měšťanské školy, při nichž bylo otevřeno v letech 1927 až 1935 ještě 12 mateřských škol. Vedle spolkové činnosti tyto školy a práce jejich pedagogických pracovníků výrazně ovlivňovaly a rozvíjely mezi tehdejším českým osídlením Sokolovska veřejný život a osvětu. České školy dokázaly poskytovat vzdělání i dětem z některých německých rodin.

Eskalace národnostního napětí v pohraničí českých zemí vyvrcholila 12. a 13. září 1938, kdy právě na Sokolovsku došlo k nejdramatičtějším akcím Němců proti českému obyvatelstvu a československé státní správě. Reakcí na ně byl masový odchod Čechů do vnitrozemí a také ukončení činnosti všech českých škol na tomto území, které bylo podle Mnichovské smlouvy v prvních dnech října 1938 obsazeno německou armádou a připojeno k nacistické Třetí říši.

Jindřich Nový – Doprava v Karlových Varech 1918

Pro zajištění dopravy, zásobování a přepravu cestujících byla nezbytná železnice, která jediná byla schopna toto zajistit. Po skončení Světové války v roce 1918 a následném vyhlášení Československé republiky, provozovaly železniční dopravu související bezprostředně s Karlovými Vary čtyři soukromé společnosti. 

Páteřní trať z Prahy do Chebu vlastnila společnost Buštěhradská dráha.  Úsek z Chebu do Karlových Varů byl otevřen v roce 1870 a celá trať byla zprovozněna v roce 1871. Tzv. spojovací dráhu z Mariánských Lázní končící na Centrálním nádraží, otevřenou v roce 1898, vlastnila akciová společnost  Marienbad – Karlsbad. V jejich majetku byla trať do Johanngeorgenstadtu zprovozněná v roce 1899 a trať do Merklína z roku 1902, dále také výtopna Tuhnicích, poskytující zázemí pro lokomotivy Rakouské státní dráhy a zajišťující provoz na účet vlastníka.  

PhDr. Vladimír Bružeňák - Tragické vyvrcholení česko-německých vztahů v září 1938

Exkurz do oblasti národnostních vztahů v dobách tzv. 1. republiky a jejich tragické vyústění v době zářijových událostí roku 1938 se zaměřením na Karlovarský region.

 

Nadcházející akce

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm