Pohled na Latinskou Ameriku

Výstava Pohled na Latinskou Ameriku je souhrn fotografií koordinátora projektů AnD (Adopce na dálku) a SRS (Středisko rozvojové spolupráce) Diecézní charity v Plzni. Záběry pořídil během své služební cesty v roce 2016. Navštívil tehdy Panamu, Peru, Bolívii a Paraguay.
 

Pohled na Latinskou Ameriku

Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - půjčovna
Datum: 17.12.2018 09:00 - 19:00

V Panamě se pohyboval v regionu Darien, což je nebezpečné pohraniční území na hranici s Kolumbií a zároveň misionářská oblast, kterou obývají indiáni etnika Emberá, Waunaun a velká populace afrického původu. Do této země ho pozval otec Héctor Quiros, aby poznal misionářskou oblast, kde otec působí.

Od roku 2003 přidělila Diecézní charita Plzeň v Peru, Bolívii a Paraguayi adoptivní rodiče 300 chlapcům a dívkám z rodin s nízkými příjmy nebo na pokraji chudoby. Uskutečnila několik humanitárních projektů, jako stavbu studní a nádrží s vodou pro internáty a výstavbu škol. Pomáhala při rozličných přírodních katastrofách, jakými byly povodně v Paraguayi nebo zemětřesení v Peru a Ekvádoru.

Výstava představuje osobní pohled fotografa na každodenní život na těchto místech a na aktivity, které zde DCHP organizuje. Je to pohled na svět, který jakkoliv se nám může zdát vzdálený, je bližší, než si myslíme.

Cílem výstavy je přiblížit divákovi realitu a význam podpory české solidarity.

 

leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_454/9a8733893a2d9d6a8834801dce52708c.jpeg 195 20 left 160 400 1 /sluzby/pro-skoly-p47.htm rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm