Malování na sklo

Výtvarná dílna pro děti 

Malování na sklo

Pro: Děti
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - odd. pro handicapované
Datum: 06.02.2020 16:00 - 18:00

Malování na sklo 

Výtvarná dílna z projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_839/c5f05d8196b07c4602a53f2ae3674c8d.jpeg 195 20 left 160 226 1 https://www.zlepsipamet.cz/konference-2020/