Doteky umění - A-klub

Výstava prací žáků ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary.

Doteky umění - A-klub

Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - A-klub
Datum: 13.08.2019 09:00 - 19:00

Základní umělecká škola A. Dvořáka Karlovy Vary – příspěvková organizace
výtvarný obor – Kollárova 17, Karlovy Vary

Ve výtvarném oboru na naší škole nabízíme všem žákům a studentům, kteří mají zájem, chuť

a základní předpoklady, výtvarně se vzdělávat. Těm, kteří v průběhu studia projeví zájem o pokračování na středních či vysokých školách s uměleckým zaměřením, poskytujeme přípravu k talentovým zkouškám.

 Ve výuce se zaměřujeme na rozvíjení výtvarného cítění a myšlení ruku v ruce s poznáváním výtvarného jazyka, jeho cílevědomého využívání, používání nejrůznějších výtvarných nástrojů, materiálů a technik v kresbě, malbě, grafice, keramice a využívání jiných forem vyjadřování.

Tvůrčí přístup, originalita a individuální pohled na dané téma je prioritní. Rodící se poznání a citové i morální rozvíjení osobnosti je nejcennějším příspěvkem výtvarného oboru ZUŠ k všeobecnému vzdělání mladé, ale i starší generace.

 

leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_454/9a8733893a2d9d6a8834801dce52708c.jpeg 195 20 left 160 400 1 /sluzby/pro-skoly-p47.htm rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm